Danh sách Nhà Thầu Nhà Xưởng

0
255
Stt Tên Nhà Thầu Website Thế mạnh
1 Tiến Thịnh http://www.tienthinhjsc.vn/du-an/du-an-da-trien-khai-mn  
2 Phước Thành https://ptcons.com/du-an/nha-xuong/
3 Đại Tín https://dtcs.com.vn/cong-nghiep-trang-2-8-22.html Kết cấu thép
4 Tradeco http://www.tradeco.com.vn/
5 Hợp Lực https://hopluccorp.vn
6 CJSC https://cjsc.vn
7 ObayYashi https://obayashivn.com/vi-VN/Default.aspx
8 Giza https://giza.com.vn
9 Ricon https://www.ricons.vn
10 Licogi 18.3 http://licogi18-3.vn/
11 Token EC http://tokenec.com.vn/index.html
12 LeproCon http://leprocons.com.vn
13 Vitecccons https://www.viteccons.vn/vi
14 Ánh Dương http://anhduongbuilding.com
15 CC105 https://cc105.com.vn/
16 SEICO https://seico.vn Kết cấu thép
17 Metecons https://meteccons.vn Cơ Điện
18 Delco https://delco-construction.com Tổng thầu
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng :  https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn