Group tuyển dụng Kết Cấu

4Th6 - by Nhà đẹp 999 . net - 0 - In Group tuyển Dụng Vinacon TIN TỨC
Stt Link
1 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkysuxaydung365
2 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkysuxaydung/
3 https://www.facebook.com/groups/629810985720729/
4 https://www.facebook.com/groups/1146492585778322/
5 https://www.facebook.com/groups/623604169620665/
6 https://www.facebook.com/groups/651249335327731/
7 https://www.facebook.com/groups/tamsudoikysu/
8 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkysuxaydung247/
9 https://www.facebook.com/groups/kysuxaydungcauduong/
10 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkysucodien/
11 https://www.facebook.com/groups/467589860425364/
12 https://www.facebook.com/groups/2221585068067121
13 https://www.facebook.com/groups/1516571335070367/
14 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkysuxaydungtoanquoc/
15 https://www.facebook.com/groups/475989244671919/
16 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkysuxaydungmiennam/
17 https://www.facebook.com/groups/gxdhumanlink/
18 https://www.facebook.com/groups/251657075212986/
19 https://www.facebook.com/groups/1094750698190931/
20 https://www.facebook.com/groups/538372380591956/
21 https://www.facebook.com/groups/1162887377151972/
22 https://www.facebook.com/groups/227174707122887/
23 https://www.facebook.com/groups/hoikisuxaydung/
24 https://www.facebook.com/groups/143978069103943/
25 https://www.facebook.com/groups/457504714306049/
26 https://www.facebook.com/groups/kysucodienmevietnam/
27 https://www.facebook.com/groups/Ketnoi.Vieclam.Xaydung/
28 https://www.facebook.com/groups/ksxaydung/
29 https://www.facebook.com/groups/564052757116043/
30 https://www.facebook.com/groups/430281065528789/
31 https://www.facebook.com/groups/473770708101612/
32 https://www.facebook.com/groups/158744967500703/
33 https://www.facebook.com/groups/837767453046252/
34 https://www.facebook.com/groups/minhchausofatd/
35 https://www.facebook.com/groups/471942337357732/
36 https://www.facebook.com/groups/167249769461520/
37 https://www.facebook.com/groups/1516571335070367/
38 https://www.facebook.com/groups/1097227684769323/
39 https://www.facebook.com/groups/623604169620665/
40 https://www.facebook.com/groups/1344871899724811/
41 https://www.facebook.com/groups/2385810321523082/
42 https://www.facebook.com/groups/208224363269748/
43 https://www.facebook.com/groups/629810985720729/
44 https://www.facebook.com/groups/267790238163602
45 https://www.facebook.com/groups/kwanxwan/
46 https://www.facebook.com/groups/660224330814820/
47 https://www.facebook.com/groups/750241183748930/
48 https://www.facebook.com/groups/967366953968991/
49 https://www.facebook.com/groups/700896151054213/
50 https://www.facebook.com/groups/541671566166259/
51 https://www.facebook.com/groups/532082428912731/
52 https://www.facebook.com/groups/3321498954789428/
53 https://www.facebook.com/groups/vincentcons.vn/
54 https://www.facebook.com/groups/202923693210795/
55 https://www.facebook.com/groups/165550070319919/
56 https://www.facebook.com/groups/393647384133256/
57 https://www.facebook.com/groups/2024341274479985/
58 https://www.facebook.com/groups/2855279491215391/
59 0
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 0
67 0
68 0
69 0
70 0
71 0
72 0
73 0
74 0
75 0
76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
85 0
86 0
87 0
88 0
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0
100 0
101 0
102 0
103 0
104 0
105 0
106 0
107 0
108 0
109 0
110 0
111 0
112 0
113 0
114 0
115 0
116 0
117 0
118 0
119 0
120 0
121 0
122 0
123 0
124 0
125 0
126 0
127 0
128 0
129 0
130 0
131 0
132 0
133 0
134 0
135 0
136 0
137 0
138 0
139 0
140 0
141 0
142 0
143 0
144 0
145 0
146 0
147 0
148 0
149 0
150 0
151 0
152 0
153 0
154 0
155 0
156 0
157 0
158 0
159 0
160 0
161 0
162 0
163 0
164 0
165 0
166 0
167 0
168 0
169 0
170 0
171 0
172 0
173 0
174 0
175 0
176 0
177 0
178 0
179 0
180 0
181 0
182 0
183 0
184 0
185 0
186 0
187 0
188 0
189 0
190 0
191 0
192 0
193 0
194 0
195 0
196 0
197 0
198 0
199 0
200 0
201 0
202 0
203 0
204 0
205 0
206 0
207 0
208 0
209 0
210 0
211 0
212 0
213 0
214 0
215 0
216 0
217 0
218 0
219 0
220 0
221 0
222 0
223 0
224 0
225 0
226 0
227 0
228 0
229 0
230 0
231 0
232 0
233 0
234 0
235 0
236 0
237 0
238 0
239 0
240 0
241 0
242 0
243 0
244 0
245 0

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup – 700Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229