Group tuyển dụng Marketting – Kinh doanh 04032023

4Th3 - by Nhà đẹp 999 . net - 0 - In Group Tuyển Dụng
Stt Link
1 https://www.facebook.com/groups/171542228223121/
2 https://www.facebook.com/groups/TuyenDungSales/
3 https://www.facebook.com/groups/241224342924414/
4 https://www.facebook.com/groups/479482459716731/
5 https://www.facebook.com/groups/311622266760697/
6 https://www.facebook.com/groups/1106204303164286/
7 https://www.facebook.com/groups/666345910981727/
8 https://www.facebook.com/groups/165589623999736/
9 https://www.facebook.com/groups/514310026232291/
10 https://www.facebook.com/groups/1008734105927197/
11 https://www.facebook.com/groups/406083469847651/
12 https://www.facebook.com/groups/313164912797445/
13 https://www.facebook.com/groups/tuyennhanvienkinhdoanh.vn/
14 https://www.facebook.com/groups/3309037715803603/
15 https://www.facebook.com/groups/638028750556697/
16 https://www.facebook.com/groups/www.MRHuyHR.com.383.Mr.HuyHR.0912.481.027/
17 https://www.facebook.com/groups/279232526019092/
18 https://www.facebook.com/groups/124406301615443/
19 https://www.facebook.com/groups/2393015657375141/
20 https://www.facebook.com/groups/467203664491602/
21 https://www.facebook.com/groups/879042599558497/
22 https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/
23 https://www.facebook.com/groups/361248934525965/
24 https://www.facebook.com/groups/292112198176184/
25 https://www.facebook.com/groups/timvieclamnhn/
26 https://www.facebook.com/groups/456551962145684/
27 https://www.facebook.com/groups/vieclamsalecskh/
28 https://www.facebook.com/groups/486841062541264/
29 https://www.facebook.com/groups/2204519709766272/
30 https://www.facebook.com/groups/2561405634095403/
31 https://www.facebook.com/groups/tuyendungchuyenvienkinhdoanh/
32 https://www.facebook.com/groups/172955418076326/
33 https://www.facebook.com/groups/1396316907220094/
34 https://www.facebook.com/groups/217038466168536/
35 https://www.facebook.com/groups/3219379624795738/
36 https://www.facebook.com/groups/535622583473361/
37 https://www.facebook.com/groups/timvieclamnhanhhanoii/
38 https://www.facebook.com/groups/tuyendungvnn/
39 https://www.facebook.com/groups/2400477193432063/
40 https://www.facebook.com/groups/803707280374668/
41 https://www.facebook.com/groups/YBOXchamVN/
42 https://www.facebook.com/groups/3353113358248436/
43 https://www.facebook.com/groups/ketoanducminh.edu.vn/
44 https://www.facebook.com/groups/1415292032136610/
45 https://www.facebook.com/groups/310397997397409/
46 https://www.facebook.com/groups/311267795880760/
47 https://www.facebook.com/groups/1828842920467591/
48 https://www.facebook.com/groups/1569333956623560/
49 https://www.facebook.com/groups/VNPOD/
50 https://www.facebook.com/groups/1034110606992629/
51 https://www.facebook.com/groups/867511500665668/
52 https://www.facebook.com/groups/361622334442904/
53 https://www.facebook.com/groups/tuyendunghanoi.new/
54 https://www.facebook.com/groups/766266240381449/
55 https://www.facebook.com/groups/682894445400494/
56 https://www.facebook.com/groups/nhomvieclamhadong/
57 https://www.facebook.com/groups/416395265228274/
58 https://www.facebook.com/groups/172226694856420/
59 https://www.facebook.com/groups/vieclamhanoituyendung/
60 https://www.facebook.com/groups/523004075733202/
61 https://www.facebook.com/groups/258902951190824/
62 https://www.facebook.com/groups/timnguonhanggiare/
63 https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamhadong.vn
64 https://www.facebook.com/groups/282437076323079/
65 https://www.facebook.com/groups/483231269576382/
66 https://www.facebook.com/groups/vieclamhanhchinhnhansutaihanoi/
67 https://www.facebook.com/groups/178135612330441/
68 https://www.facebook.com/groups/tuyendungnhansu/
69 https://www.facebook.com/groups/3190059061088232/
70 https://www.facebook.com/groups/tuyendungnhansu.timvieclam1/
71 https://www.facebook.com/groups/245198395634592/
72 https://www.facebook.com/groups/hanhchinhnhansu2020/
73 https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamhanhchinhnhansu/
74 https://www.facebook.com/groups/332397408546009/
75 https://www.facebook.com/groups/569404526777082/
76 https://www.facebook.com/groups/2098719767012302/
77 https://www.facebook.com/groups/1137391166317001/
78 https://www.facebook.com/groups/220101466156766/
79 https://www.facebook.com/groups/tuyendungcongviechanoi/
80 https://www.facebook.com/groups/648055078628482/
81 https://www.facebook.com/groups/285064305190329/
82 https://www.facebook.com/groups/chuyenviennhansu/
83 https://www.facebook.com/groups/NGHENHANSU/
84 https://www.facebook.com/groups/970229276340821/
85 https://www.facebook.com/groups/tuyendung.vinai/
86 https://www.facebook.com/groups/535821377837739/
87 https://www.facebook.com/groups/hanhchinhnhansutoanquoc/
88 https://www.facebook.com/groups/806547363636047/
89 https://www.facebook.com/groups/1875784966009390/
90 https://www.facebook.com/groups/Hoisinhvien.napa/
91 https://www.facebook.com/groups/478135722214095/
92 https://www.facebook.com/groups/224577322360272/
93 https://www.facebook.com/groups/1243718899100673/
94 https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamhanoi776114/
95 https://www.facebook.com/groups/1178827188969067/
96 https://www.facebook.com/groups/tuyendungisc/
97 https://www.facebook.com/groups/1464137787226706/
98 https://www.facebook.com/groups/HrDMAZ/
99 https://www.facebook.com/groups/485058128698180/
100 https://www.facebook.com/groups/tuyendungsalesdigitalmarketing/
101 https://www.facebook.com/groups/bokythuat
102 https://www.facebook.com/groups/1166986846997404/
103 https://www.facebook.com/groups/digitalmarketingagencydma/
104 https://www.facebook.com/groups/2172818919426982/
105 https://www.facebook.com/groups/273258083431107/
106 https://www.facebook.com/groups/145117563795880/
107 https://www.facebook.com/groups/1768161016838561/
108 https://www.facebook.com/groups/123845181382980/
109 https://www.facebook.com/groups/2466960166710615/
110 https://www.facebook.com/groups/advertisingvietnam/
111 https://www.facebook.com/groups/1160928604411864/
112 https://www.facebook.com/groups/adminfreelance/
113 https://www.facebook.com/groups/1255173554614475/
114 https://www.facebook.com/groups/762283033865871/
115 https://www.facebook.com/groups/tuyen.dung.digital.marketing/
116 https://www.facebook.com/groups/tuyendungdigimarkvn/
117 https://www.facebook.com/groups/MarketingOnline.Designer/
118 https://www.facebook.com/groups/luongnguyen/
119 https://www.facebook.com/groups/200595664028945/
120 https://www.facebook.com/groups/937657586579548/
121 https://www.facebook.com/groups/1958277810958080/
122 https://www.facebook.com/groups/1018921688571995/
123 https://www.facebook.com/groups/VSBG.THEANH28/
124 https://www.facebook.com/groups/tuhocdigitalmarketingonline/
125 https://www.facebook.com/groups/549732011724784/
126 https://www.facebook.com/groups/tuyendungonlinemarketing/
127 https://www.facebook.com/groups/tuyendung1/
128 https://www.facebook.com/groups/740595966279448/
129 https://www.facebook.com/groups/vieclamdigital/
130 https://www.facebook.com/groups/tuyendungmedia.marketing/
131 https://www.facebook.com/groups/tuyendungmarketing.vn/
132 https://www.facebook.com/groups/tuyendungmarketingonline2022/
133 https://www.facebook.com/groups/155265561834990/
134 0
135 0
136 0
137 0
138 0
139 0
140 0
141 0
142 0
143 0
144 0
145 0
146 0
147 0
148 0
149 0
150 0
151 0
152 0
153 0
154 0
155 0
156 0
157 0
158 0
159 0
160 0
161 0
162 0
163 0
164 0
165 0
166 0
167 0
168 0
169 0
170 0
171 0
172 0
173 0
174 0
175 0
176 0
177 0
178 0
179 0
180 0
181 0
182 0
183 0
184 0
185 0
186 0
187 0
188 0
189 0
190 0
191 0
192 0
193 0
194 0
195 0
196 0
197 0
198 0
199 0
200 0
201 0
202 0
203 0
204 0
205 0
206 0
207 0
208 0
209 0
210 0
211 0
212 0
213 0
214 0
215 0
216 0
217 0
218 0
219 0
220 0
221 0
222 0
223 0
224 0
225 0
226 0
227 0
228 0
229 0
230 0
231 0
232 0
233 0
234 0
235 0
236 0
237 0
238 0
239 0
240 0
241 0
242 0
243 0
244 0
245 0

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup – 700Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229