Sedding ngày Tháng 06 năm 2022

0
323
Stt Tên Group Thành viên
A Ai có bản vẽ thiết kế công trình này không ?
1 https://www.facebook.com/groups/bokythuat/posts/3172591669680375/ 19/06/2022
2 https://www.facebook.com/groups/321243079730340/posts/561727982348514/ 19/06/2022
3 https://www.facebook.com/groups/822757845149790 19/06/2022
4 https://www.facebook.com/groups/kenhnhadep/posts/1009880149674857
5 https://www.facebook.com/groups/857106788463397/posts/1165627270944679/
6 https://www.facebook.com/groups/kenhnhadep/posts/1009946466334892/
7 https://www.facebook.com/groups/570584843604392/user/100077009003808/
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng :  https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn