Bài viết tuyển dụng Marketting – Kinh doanh 04032022

4Th3 - by Nhà đẹp 999 . net - 0 - In Group Tuyển Dụng
Stt Link
1 https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamhadong.vn/posts/6304099979602137/
2 https://www.facebook.com/groups/416395265228274/posts/2403108839890230
3 https://www.facebook.com/groups/vieclamsalecskh/posts/3073071716333823/?comment_id=3073102009664127&notif_id=1677137480142998&notif_t=group_comment&ref=notif
4 https://www.facebook.com/groups/1106204303164286/posts/1653531291764915/?comment_id=1653574811760563&notif_id=1677137026270798&notif_t=group_comment&ref=notif
5 https://www.facebook.com/groups/535788937025059/posts/1255500911720521/?comment_id=1255528565051089&notif_id=1677140035823155&notif_t=group_comment&ref=notif
6 https://www.facebook.com/groups/479482459716731/?multi_permalinks=933426510988988&notif_id=1677138843235332&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
7 https://www.facebook.com/groups/535788937025059/posts/1255500911720521/?notif_id=1677137328203395&notif_t=group_post_approved&ref=notif
8 https://www.facebook.com/groups/241224342924414/permalink/1835461943500638/
9 https://www.facebook.com/groups/165589623999736/permalink/1334868253738528/
10 https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamhadong.vn/permalink/6304099979602137/
11 https://www.facebook.com/groups/666345910981727/permalink/1264677971148515/
12 https://www.facebook.com/groups/tuyendungmarketing.vn/permalink/8837410476333167/
13 https://www.facebook.com/groups/835680533903675/permalink/1421403755331347/
14 https://www.facebook.com/groups/tuyendungmedia.marketing/permalink/1888631638171200/
15 https://www.facebook.com/groups/631616021664056/permalink/743503673808623/
16 https://www.facebook.com/groups/930705640971859/permalink/1150511668991254/
17 https://www.facebook.com/groups/3767907469921499/permalink/5919965191382372/
18 https://www.facebook.com/groups/195391707797903/permalink/1136496947020703/
19 https://www.facebook.com/groups/2252981531504170/permalink/2826885320780452/
20 https://www.facebook.com/groups/112c15901913001871102/permalink/5836131943131847/
21 https://www.facebook.com/groups/876523296017134/permalink/1894178017584985/
22 https://www.facebook.com/groups/hoikientrucsuhanoi1/permalink/2107584456109152/
23 https://www.facebook.com/groups/Thuydc/permalink/1298877107341400/
24 https://www.facebook.com/groups/minhchausofatd/permalink/1202459830383647/
25 https://www.facebook.com/groups/kwanxwan/permalink/714961340113154/
26 https://www.facebook.com/groups/hoikientrucsuhanoi1/permalink/2107584456109152/
27 https://www.facebook.com/groups/congdongkientrucsuvietnam/permalink/2447525928757954/
28 https://www.facebook.com/groups/tnvkd/posts/1179701359353013/
29 https://www.facebook.com/groups/1106204303164286/posts/1653468921771152
30 https://www.facebook.com/groups/535788937025059/posts/1255489638388315/
31 https://www.facebook.com/groups/tuyendungnhanvienkinhdoanhtaihanoi/posts/1229992530946360
32 https://www.facebook.com/groups/tuyennvkd/posts/1689610118104013/
33 https://www.facebook.com/groups/654623449267515/posts/1158493215547200/
34 https://www.facebook.com/groups/760695197837204/posts/1331654114074640/
35 https://www.facebook.com/groups/vieclamsalecskh/posts/3073064549667873/
36 https://www.facebook.com/groups/758903614214229/posts/5659788910792317
37 https://www.facebook.com/groups/tdnhanvienkinhdoanh/posts/6538276436182722/
38 https://www.facebook.com/groups/479482459716731/posts/934524660879173/
39 https://www.facebook.com/groups/tnvkd/posts/1180852915904524/
40 https://www.facebook.com/groups/tuyennvkd/posts/1690904321307926/
41 https://www.facebook.com/groups/800554630556821/user/100069325055834
42 https://www.facebook.com/groups/654623449267515/posts/1160299382033250/
43 https://www.facebook.com/groups/760695197837204/posts/1332958190610899/
44 https://www.facebook.com/groups/479482459716731/user/100069325055834
45 https://www.facebook.com/groups/tdnhanvienkinhdoanh/posts/6538276436182722
46 https://www.facebook.com/groups/535788937025059/posts/1256617291608883/
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 0
67 0
68 0
69 0
70 0
71 0
72 0
73 0
74 0
75 0
76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
85 0
86 0
87 0
88 0
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0
100 0
101 0
102 0
103 0
104 0
105 0
106 0
107 0
108 0
109 0
110 0
111 0
112 0
113 0
114 0
115 0
116 0
117 0
118 0
119 0
120 0
121 0
122 0
123 0
124 0
125 0
126 0
127 0
128 0
129 0
130 0
131 0
132 0
133 0
134 0
135 0
136 0
137 0
138 0
139 0
140 0
141 0
142 0
143 0
144 0
145 0
146 0
147 0
148 0
149 0
150 0
151 0
152 0
153 0
154 0
155 0
156 0
157 0
158 0
159 0
160 0
161 0
162 0
163 0
164 0
165 0
166 0
167 0
168 0
169 0
170 0
171 0
172 0
173 0
174 0
175 0
176 0
177 0
178 0
179 0
180 0
181 0
182 0
183 0
184 0
185 0
186 0
187 0
188 0
189 0
190 0
191 0
192 0
193 0
194 0
195 0
196 0
197 0
198 0
199 0
200 0
201 0
202 0
203 0
204 0
205 0
206 0
207 0
208 0
209 0
210 0
211 0
212 0
213 0
214 0
215 0
216 0
217 0
218 0
219 0
220 0
221 0
222 0
223 0
224 0
225 0
226 0
227 0
228 0
229 0
230 0
231 0
232 0
233 0
234 0
235 0
236 0
237 0
238 0
239 0
240 0
241 0
242 0
243 0
244 0
245 0

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup – 700Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229