Danh sách Group Tuyển Dụng T5-2022

0
209
Stt Link
1 https://www.facebook.com/groups/819431704813327/
2 https://www.facebook.com/groups/129676947725396/
3 https://www.facebook.com/groups/161250437715512/
4 https://www.facebook.com/groups/godhome.vn/
5 https://www.facebook.com/groups/tuyendungnoingoaithat/
6 https://www.facebook.com/groups/142837976345843/
7 https://www.facebook.com/groups/1586840124956985/
8 https://www.facebook.com/groups/749936305126448/
9 https://www.facebook.com/groups/hoikientrucsuhanoi/
10 https://www.facebook.com/groups/congdongkientrucsuvietnam/
11 https://www.facebook.com/groups/noithatkientrucvn/
12 https://www.facebook.com/groups/1199526453430405/
13 https://www.facebook.com/groups/kientrucsuvietnam/
14 https://www.facebook.com/groups/109589335725524/
15 https://www.facebook.com/groups/Thuydc/
16 https://www.facebook.com/groups/cadjobchannel/
17 https://www.facebook.com/groups/KIENTRUCSUONLINE/
18 https://www.facebook.com/groups/archviz.job/
19 https://www.facebook.com/groups/299759523500965/
20 https://www.facebook.com/groups/hoikientrucsuhanoi1/
21 https://www.facebook.com/groups/HiepHoiKienTrucSuVietNam/
22 https://www.facebook.com/groups/453806564716170/
23 https://www.facebook.com/groups/1973510426224406/
24 https://www.facebook.com/groups/267790238163602/
25 https://www.facebook.com/groups/876523296017134/
26 https://www.facebook.com/groups/211693579671650/
27 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkts/
28 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkientruc/
29 https://www.facebook.com/groups/ViecLamKienTrucThietKeNoiThat.ViecLamVui/
30 https://www.facebook.com/groups/vieclamkientrucnoithatxaydung/
31 https://www.facebook.com/groups/1048285131902511/
32 https://www.facebook.com/groups/1439460722757071/
33 https://www.facebook.com/groups/bokythuat/
34 https://www.facebook.com/groups/1713068572279622/
35 https://www.facebook.com/groups/357722234306219/
36 https://www.facebook.com/groups/kientrucsu.hanoi/
37 https://www.facebook.com/groups/246334745886183/
38 https://www.facebook.com/groups/tuyendungkysuxaydung/
39 https://www.facebook.com/groups/612209085644813/
40 https://www.facebook.com/groups/707967106265038/
41 https://www.facebook.com/groups/dienhoa3dkientruc/
42 https://www.facebook.com/groups/jobkientrucxaydung/
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng :  https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn